PulseX Sacrifice končí o necelé dva týždne

Dnes v zložení: Peter, Lukáš, Aleeke, Cservotocs a Jozef.

 • O problémoch s poplatkami pri neúspešnom DEX swape.
 • HEX Origin Address drží cenu HEXu nad 0.18 USD.
 • Lukáš pripravil Excel tabuľku, ktorá vyhodnocuje blockchain transakcie pre účely výpočtu nákladu dane.
 • PulseChain asi nenaštartuje skôr ako koncom apríla?
 • PulseX bude možné aj stakeovať, čo to znamená? Bude to výhodnejšie ako úrok HEXu?
 • Aké sú rozumné a užitočné aplikácie pre NFT?
 • Môže cena HEXu ešte narásť 100x (na 20 USD).
 • Akú návratnosť investície mali BTC, ETC a HEX za celú ich históriu? Pôjde PLS hore ešte za kratší čas?
 • Je PulseChain vecou prestíže pre Richarda Hearta?
 • Potrebuje krypto politický lobbing?
 • Kedy a koľko obetuje Richard do PulseX?
 • Aleeke predikuje cenu HEXu na budúci týždeň na 0.25 USD.