Use of cookies and personal information
(Ako používame cookies a osobné informácie)

This page tries to avoid use of cookies. We use the Google Analytics with IP anonymization and the Google collects for us information we need to understand and how (country, browser information, pages visited, etc.) is using our page and also to allow use to improve the content of this page.

Táto stránka sa snaží NEpoužívať žiadne cookies. Používame službu Google Analytics s anonymizáciou IP adresy a teda spoločnosť Google pre nás zbiera informácie (krajina, informácie o prehliadači, návštevnosť stránok atď), ktoré potrebuje, aby sme chápali, kto a ako našu stránku používa a tiež, aby sme mohli cielene vylepšovať jej obsah.